pr
fr
qs
ht
sr
La nostra història  NONA ASENSIO Directora artística

JORDI BARBUDO

Director executiu

Han confiat amb nosaltres

     
© 2021 GRUP CHARLY TRAMA, SCP
CREACIONS ESCÈNIQUES CHARLY
pr
fr
qs
ht
sr
La nostra història  NONA ASENSIO Directora artística

JORDI BARBUDO

Director executiu

Han confiat amb nosaltres

     
© 2021 GRUP CHARLY TRAMA, SCP
CREACIONS ESCÈNIQUES CHARLY
CONTACTE CONTACTE Som una productora d'espectacles i obres de teatre molt inquieta.  Ens mou explorar nous camins d'expressió sense deixar de beure dels grans mestres del passat. Així, l'herència del passat ens il·lumina el present i treballem mirant cap al futur. La inquietud creativa i la fam d'aprendre i d'evolucionar, ens porta a assumir constantment nous reptes tant a nivell artístic com professional. La línia interna que ens recorre és creure que la inquietud i l’evolució no només rau en anar creixent en qualitat creativa i tècnica, sinó també en la recerca del propi llenguatge i el propi estil. També en creure que el projecte que s’està gestant té veu pròpia i que cal fer-hi atenció; que l'acte creatiu és un gavadal d'idees i de possibilitats que està en constant ebullició.
NONA ASENSIO Directora artística

JORDI BARBUDO

Director executiu
     
La nostra història CREACIÓ Creem moments especials, personatges dinamitzadors, activitats promocionals... PRODUCCIÓ Produïm esdeveniments i actes singulars. COORDINACIÓ Coordinem els diferents dispositius d'un esdeveniment o activitat.

Han confiat amb nosaltres

© 2021 GRUP CHARLY TRAMA, SCP CREACIONS ESCÈNIQUES CHARLY